Širši pomen

Primarna predelava lesa predstavlja pomemben člen v slovenski lesarski verigi in predstavlja osnovo za razvoj lesne industrije. Brez razvoja primarne predelave bi bilo ogroženo tako gozdarstvo kot lesarstvo, zato je dejavnost podjetja pomeni pomemben prispevek k razvoju in ohranitvi lesno predelovalne panoge v Sloveniji.

Podjetje Laresina je deluje predvsem na področju nabave in prodaje lesa (žaganega lesa in hlodovine), z nenehnim investiranjem v lastni žagarski obrat pa so se z leti povečale tudi žagarske zmogljivosti podjetja za predelavo lesa. V ponudbi so že danes vse vrste žaganega lesa različnih debelin, kvalitet ter po vlažnosti moker ali zračno suh les.

Opis prodajnega programa:

Ker podjetje upravlja z relativno veliko zalogo smrekove hlodovine in žaganega lesa, ki se neprestano obnavlja, lahko zadosti potrebam strank v mesečni količini cca. 900 m³ rezanega smrekovega lesa. Ta količina pa ne zadostuje velikemu povpraševanju, zato podjetje danes nabavlja rezan les tudi v tujini, na Češkem in Slovaškem.

Hlodovina

Podjetje Laresina je odličen dobavitelj kakovostnih iglavcev. Specializirani so tako za furnirsko hlodovino F1 in F2, kot tudi za žagarske kvalitete A, AB, B in BC in D kvalitete različnih debelinskih razredov in dolžin.

V ponudbi imamo pretežni delež smrekove hlodovine; nudijo pa tudi hlodovino jesena, oreha, bukve, javorja, akacije, kostanja, češnje, bresta itd.

Rezan les

Podjetje Laresina nudi pester nabor rezanega lesa tako posebnih kot standardnih vrst:

  • zaloge zračno sušenega lesa, prav tako pa tudi svežega
  • žagan les – hrast, bukev (v manjših količinah za končnega kupca) v različnih kvalitetah (A, AB, B, C, ABC, BC) in debelinskih razredih (22mm, 26mm, 32mm, 38mm, 50mm, 80mm)
  • svež ali zračno suh žagan les trdih listavcev v debelinah 25mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm ter v kvalitetnih razredih od A do C.

Opomba!

Podjetje zagotavlja rezan les hrasta, javorja, češnje, evropskega in ameriškega oreha, jesena, bresta, lipe, hruške, breka, kostanja, akacije, jelše, topola, smreke, macesna na obstoječi žagi Mebor v primeru interesa kupcev.

Zahtevaj ponudbo

Naši komercialisti so Vam na voljo!

Žaga

Žaga – Maribor P.E. Hoče

Spletna trgovina

Preveri ponudbo artiklov v spletni trgovini!