Odkup hlodovine iglavcev in listavcev (bukev, hrast, javor, jesen, lipa)

Nakup hlodovine je temelj našega poslovanja. Zato se zavedamo, da je pomemben strokoven in pošten pristop do vsakega dobavitelja.

Podjetje Laresina se nahaja na strateški točki kjer se križajo poti izvoza hlodovine v Avstrijo. Zaradi tega postaja podjetje Laresina s svojo žago zelo pomemben kupec hlodovine na področju SV Slovenije kar predvsem sovpada s strategijo R Slovenije , da se naj predelava rezanega lesa opravlja v Sloveniji in tako omogoča odpiranje delovnih mest. Podjetje odkupuje vse vrste Smreke in Jelke od kvalitete A,B,C,D1 in D2 pripeljane na skladišče žage v Hočah. Odkupne cene se določajo kvartalno na podlagi prodajnega cennika SIDG in Avstrijskih žag.Vsem lahko zagotavljamo ustrezno storitev klasificiranja hlodovine s strokovno usposobljenim timom z dolgoletnimi izkušnjami. To nam omogoča, da na mestu hrambe lesa izpeljemo celotni prevzemni postopek, vključno z odvozom hlodovine. Dobaviteljem zagotavljamo upoštevanje dogovorjenih plačilnih določil. Da smo dobri plačniki potrjujejo tudi večkratne najvišje bonitetne ocene.

Odkupujemo vse vrste lesa

 • na kamionski cesti ali
 • na panju.

Potek odkupa lesa na kamionski cesti:

 • lastnik gozda spravi les do kamionske ceste in nas obvesti, da je les pripravljen;
 • les prevzamemo v čim krajšem možnem času,
 • prevzem hlodovine se na željo lastnika izvaja na terenu, v njegovi prisotnosti ali na naših skladiščih;
 • uporabljamo elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov o hlodovini na terenu, s čimer se zmanjša možnost napak pri odkupu;
 • vse prevozne in morebitne druge stroške od kamionske ceste naprej krije naše podjetje;
 • plačilo izvedemo po veljavnem odkupnem ceniku v roku do 60 dni po odvozu;
 • z dnem plačila lastniku po pošti dostavimo tudi pisni obračun prevzetega lesa.

Nasvet

Pokličite nas preden pričnete s sečnjo dreves in svetovali vam bomo kdaj je najprimernejši čas za sečnjo določenih drevesnih vrst; na ta način boste imeli možnost boljšega zaslužka.

Potek odkupa lesa na panju:

 • naši strokovni delavci si gozd najprej ogledajo;
 • lastniku gozda pripravimo ponudbo;
 • v kolikor se lastnik s ponudbo strinja, pristopimo k podpisu pogodbe;
 • po podpisu pogodbe v dogovorjenem roku pričnemo z izvajanjem del;
 • lastnik je, v kolikor izrazi željo, lahko prisoten pri prevzemu in izmeri lesa;
 • prevzemi se izvajajo enako kot pri odkupu hlodovine na kamionski cesti;
 • ob zaključku del skupaj z lastnikom presodimo, ali so izpolnjene vse obveznosti iz pogodbe;
 • plačilo izvedemo v skladu s pogodbenimi določili;
 • z dnem plačila lastniku dostavimo pisni obračun prevzetega lesa.

Nasvet

Odkup lesa na panju je prava rešitev za vse tiste lastnike gozdov, ki sami niso usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne delovne opreme.

Zahtevaj ponudbo

Naši komercialisti so Vam na voljo!

Žaga

Žaga – Maribor P.E. Hoče

Spletna trgovina

Preveri ponudbo artiklov v spletni trgovini!

Pošljite povpraševanje

Naši svetovalci vas bodo kontaktirali kmalu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.